Sommerfestival 2015

En av medlemmene var  tilstede noen dager dette året. Hadeland Folkehøgskole i  Brandbu har  vært tilholdsted for sommerleirene i  mange år.  Her  er  også en tkd-linje på skolen. 2015  var 30års markerings året,  for grandmaster Cho woon Sup  9dan, sine sommer festivaler her i  Norge.

Continue Reading