Grunnleggjar Nina Standal

Ho vart fødd i 1963 i Bergen, og budde i Naustdal i tida som instruktør i Sunnfjord TKD.

Er utdanna helsesekretær, og er aleinemor med to gutar, Emil og Martin.

Danna Sunnfjord TKD 24.mars 1996 (Sogn og Fjordane var det siste fylket i Noreg som med denne klubben fekk den første medlemsklubben sin i Noregs Kampsport Forbund).

Byrja i Bergen TKD klubb (ITF, International TKD Federation) i 1984 . Var instruktør på Sotras første TKD klubb i 1985/86, ein periode òg på Askøy og på Sjøkrigskolen i Bergen. Bakgrunn som turnar, ballettdansar, friidrettsutøvar og dansar. Låg i alle idrettsgreiner høgt oppe på rangeringslister som ung og tok medaljar i alle idrettsgreiner. M.a. Hordalandmester i turn 1979 .

Reiste på eige initiativ (som 1.cup) for å trena tre og ein halv månad i Seoul i Sør-Korea i 1987, og gjekk der over til WTF. Deltok hausten 1987 på treningssamling på OL-stadion i Seoul og i Kukkiwon. Byrja i Centrum TKD etter heimkomsten og har sidan vore knytt til seg WTF. Var med å starta TTU, sett som sekretær der det første året og har det aller første medlemsnummer.

Har på 80 og 90-talet reist som globetrotter ein del og har trena TKD i fleire land som Thailand, Sveits, Hongkong, Tyskland og Sør-Korea. Har i heile sin aktive TKD-periode vore profilert i dei klubbane ho har vore medlem av. Oppvisingsteam, elitegrupper, konkurranseteam, hovudtrenar, hovudinstruktør og Masters sekretær/medhjelpar har vore naturlege roller for ho då hennar TKD er seriøs og talentfull.

TKD-utøvarane tidleg på 80-talet var pionerane i TKD i Noreg. Som cup-elev var ho ein del av ITF som på den tida voks stort og var velorganisert her til lands. (no har dei fleste ITF-klubbar konvertert til GTF). I 1985 vart TKD teken opp i Noregs Idrettsforbund under Noregs Karate- og Taekwondoforbund og i det første offisielle Norgesmesterskap i TKD nokosinne i Nadderudhallen i Oslo dette året tok Nina gull i kamp, -55kg.

(Den første TKD-kamp vist på norsk TV i Sportsrevyen var hennar finale!).

Halve 1986 og heile 1987 var ho på ferd/arbeidd/trena i Austen og Europa og deltok difor ikkje i meisterskap her i Noreg.

Fram til den siste deltakinga hennar i eitt Norgesmeisterskap i 1990 vart det aldri dårlegare enn sølvmedalje på Nina. Tok òg gull i Skandinavisk meisterskap i kamp og mønster i Tromsø i 1985 og gull + sølv i alle andre meisterskap ho deltok på i Noreg og Sverige.

17.03 .1990 i det første nasjonale meisterskapar i mønster i TKD vart den bronsen. Her gjekk gutar og jenter i same klasse, og WTF+ ITF var representert. I 1990 slutta ho å konkurrera i kamp. Vart teke ut på landslaget i mønster i 1999, men har hatt permisjon herifrå siste halvanna året.

A-kurs, fleire typar førstehjelpskurs, trenar 1-kurs, akupress, og fleire relevante kurs innan idrett og barne- og ungdomsarbeid. Div. styreverv i alle tre klubbar ho har vore medlem av + Tradisjonell Taekwondo Union. Fungerte som hovudinstruktør, (2 .Dan) i over eitt år i Centrum TKD då leiaren til klubben flytta til Island og nestleiar var i Libanon i SN-teneste i 1989-90 .Siste 5 år hovudinstruktør i Sunnfjord TKD.

Gradert til 1.dan i Seoul, Korea, i Itaewon Jidokwan Dojang 15.10 .87. under Master Kim Kap Sik, 6 .Dan (som så vidt det er kjent, første og einaste nordmann hittil som har gradert til 1 .Dan der! Og det på oppfordring og invitasjon frå nemnde Master og Koreas TKD forbund.)

Gradert til 2 .Dan i Hamburg 20.12 .88 under Mastar Shin Boo Young 6 .Dan.

Gradert til 3 .Dan i Bergen han 20.12 .97 ved TTU’s første svartbeltegradering med Grandmaster Cho Woon Sup, 8 .Dan, som graderingsansvarlig saman med Erling Oppedal, 5 .Dan, og Mikael Jørgensen, 4 .Dan.

Nina er kjend for den positive innstillinga si og kunnskapsrike allsidigheit i TKD som ho utstrålar med stor glede, og interessa si for tradisjonar innan kampkunsten. Ho har i mange år gjort mykje for å spreia TKD-kunnskap til langt fleire enn sine eigne elevar ved å m.a. skriva jamleg i tidsskrift og aviser som det Svarte Beltet til «Forbundet» og TTU’s «Do Woo», i det siste òg gjennom internett.

Ho var initiativtager til fleire banebrytende ider, som t.d. i Førde 1998 med Speedbreaking-konkurransar først i WTF/Noreg, førstehjelpkonsept for kampsportutøvere, teorikrav til gradering for cupelever, mønsterkonkurransar i Hordaland budokrets og forslag til navnendring til Vestlandscup på nemnde stemnar grunna forsøk på endra profil og dermed (vonleg) auka interesse, men òg fordi det finst medlemsklubbar i kretsen utanfor Bergen.

Set store krav til disiplin, respekt, høflegheit og dei andre sjølvsagde kriterium for å oppretthalda ein god geist og ein sterk/god kutyme i Dojang som ho meiner er byggesteinane for å verta ein dugeleg TKD-utøver, det vera seg som konkurranseutøvar eller ei.

Elskar å undervisa/instruera i TKD og har hjelpt til som gjesteinstruktør både på sommarleiren på Jevnaker og i nokon av Bergensklubbane innimellom. Har halde div. foredrag om TKD i skulen her i distriktet. Flink å få media på banen, gjentekne gonger sjølv vore intervjua på radio og i avisar så vel som TV opp gjennom åra. Set godt samarbeid med andre likesinna klubbar og instruktørar høgt. «Gamle» medelever og svartbeltevenner frå Centrum TKD kom til Førde på grunnleggelsesdagen i -96 og viste saman med STKD’s første elevar TKD for første gong her i fylka framfor NRK Vestlandsrevyen og fleire hundre tilskodarar i Førdehuset, til stor inspirasjon for Ninas TKD-venner frå Bergen.

TKD er for nokon ein livsstil, for andre ein idrettsaktivitet som held dei i god form.

For Nina Standal er det vorte ein del av liva hennar og virke dei siste 16 år, ein del av sjela og personlegdomen tilhøyrar TKD, og store delar av fritida si vert brukt på å dela denne TKD-gleda med andre. For all framtid vil ho på einkvan måte bidra med noko positivt til medmenneska sine og medelever gjennom sin TKD.